Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2019-01-01 do 2019-03-29

  Komórka organizacyjna

  wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej

  1721

  1684

  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej

  4652

  4625

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług

  700

  524

  Dział Spraw Wierzycielskich

  366

  273

  Dział Egzekucji Administracyjnej

  4801

  6063

  Dział Rachunkowości

  5519

  1246

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej

  1424

  1076

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej

   

  2988

   

  2903

  Dział Kontroli Podatkowej

  448

  415

  Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier

  526

  421

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników

  2099

  1752

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 06:55 Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2019 13:58
  Autor: Dorota Mielka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian