«Powrót

Zmiana na stanowisku NUS w Czechowicach-Dziedzicach

Zmiana na stanowisku NUS w Czechowicach-Dziedzicach

Z upływem dnia 30 kwietnia 2018 r., z uwagi na zakończenie pracy w Krajowej Administracji Skarbowej, Szef KAS odwołał Pana Roberta Hylę ze stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach.
 
Z dniem 1 maja 2018 r. Szef KAS powołał Panią Ilonę Hendlik-Zubrzycką na stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach. Do 30 kwietnia 2018 r. Pani Hendlik Zubrzycka pełniła funkcję Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach.