«Powrót

Akcyza od samochodów tylko w urzędach skarbowych

Akcyza od samochodów tylko w urzędach skarbowych

Akcyza od samochodów tylko w urzędach skarbowych

Infografika

Z dniem 2 stycznia 2018 roku deklaracje akcyzowe od samochodów osobowych sprowadzonych z UE należy składać tylko we wskazanych urzędach skarbowych.

Z początkiem 2018 roku wszystkie sprawy z zakresu podatku akcyzowego (zgłoszenia rejestracyjne, deklaracje dla podatku akcyzowego, informacje), podatku od gier, oraz inne dokumenty należy składać zgodnie z właściwością miejscową w wyznaczonych do obsługi urzędach skarbowych tj.:

  • dla podatników II Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:  ul. T. Regera 32, 43-382 Bielsko-Biała,
  • dla podatników II Urzędu Skarbowego w Katowicach: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice,
  • dla podatników Urzędu Skarbowego w Rybniku: ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik.

Ta zmiana dotyczy przede wszystkim deklaracji uproszczonych do podatku akcyzowego (AKC-U/S) dla sprowadzanych z Unii Europejskiej samochodów osobowych, które dotychczas były przyjmowane i obsługiwane przez Oddziały Celne w: Chorzowie, Sławkowie, Tychach, Gliwicach, Raciborzu, Czechowicach-Dziedzicach oraz Żywcu.

Warto przypomnieć, że formalności związane ze złożeniem deklaracji akcyzowej dla sprowadzonego samochodu osobowego z UE i uzyskania potwierdzenia zapłaty akcyzy można załatwić również bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje dotyczące złożenia deklaracji w formie elektronicznej, zapłaty podatku oraz pobrania potwierdzenia zapłaty akcyzy dostępne są na www.puesc.pl.

Właściwe opisanie wpłaty akcyzy /poprzez wskazanie :symbolu formularza lub płatności, daty powstania obowiązku podatkowego oraz nr PESEL osoby fizycznej/ umożliwia automatyczne powiązanie przelewu z deklaracją AKC-U/S.  Dzięki temu proces uzyskiwania dokumentu " Potwierdzenie zapłaty akcyzy" na portalu PUESC zostanie znacznie przyspieszony. Szczegółowe wskazania co do opisu wpłat dostępne na stronie www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-katowicach/wiadomosci/komunikaty/.

Skorzystanie z możliwości elektronicznej obsługi procesu w sposób znaczący skraca czas i koszt uzyskania dokumentu potwierdzenia zapłaty akcyzy.