«Powrót

Akcyza na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Akcyza na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Akcyza na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Z dniem 1 lutego 2018 roku wchodzą przepisy znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym. Nowe regulacje wprowadzają opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Dla łatwiejszego i sprawniejszego poznania nowych przepisów  został opracowany poradnik przedsiębiorcy. Niniejsza publikacja zawiera najważniejsze kwestie związane z obowiązkami podatkowymi nałożonymi na podmioty prowadzące działalność w zakresie płynu do e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich.    

Pliki do pobrania