«Powrót

Współpraca na polsko-czeskim pograniczu

Współpraca na polsko-czeskim pograniczu

Współpraca na polsko-czeskim pograniczu

Przy stole prezydialnym siedzą przedstawiciele Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej z Polski i Czech.
Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej z Polski i Czech.

Przedstawiciele służb odpowiedzialnych za współpracę na terenie polsko-czeskiego pogranicza spotkali się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Celem spotkania było podsumowanie działalności Wspólnej Placówki w Chotebuz za rok 2016.

W piątek (09.06) w Katowicach spotkali się przedstawiciele polskich i czeskich służb mundurowych, które współpracują ze sobą w ramach Wspólnej Placówki w Chotebuz. W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji okręgu morawsko- śląskiego płk. Radim Danek, Zastępca Dyrektora Urzędu Celnego okręgu morawsko- śląskiego płk. Dalibor Kubim, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Mariusz Krzystyniak, Zastępca Komendanta Oddziału Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu płk Dariusz Bukowski. Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach reprezentował podinsp. Sławomir Musiał.

W trakcie spotkania mundurowi podsumowali ostatni rok współpracy w zwalczaniu przestępczości i ochronie porządku publicznego. Współpraca między służbami realizowana jest na podstawie zawartego porozumienia między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotebuz.

Uczestnicy spotkania omówili znaczenie wspólnej placówki, jej rolę w procesie szybkiej wymiany informacji, koordynacji wspólnych patroli, czy innych operacji na pograniczu. Z analiz wynika, że w 2016 roku funkcjonariusze Placówki wymienili ponad 23 tys. informacji dla zdarzeń na polsko-czeskim pograniczu, które miały bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Sprawna wymiana informacji współpracujących ze sobą służb pomogła również w ustaleniu miejsca pobytu 35 osób poszukiwanych.

Wspólna Placówka Chotebuz aktywnie działa na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy. Funkcjonariusze uczestniczą w wielu międzynarodowych projektach i szkoleniach, które przynoszą wymierne efekty w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i narkotykowej.