«Powrót

To już 10 lat doskonałej współpracy

To już 10 lat doskonałej współpracy

To już 10 lat doskonałej współpracy

Przemawia M.Gojny - dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach wręcza dyplomy funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.
Pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na stoisku promocyjnym.

24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, tysiące wymienionych informacji - 27 kwietnia br. w miejscowości Chotěbuz odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia powołania działającej tam polsko – czeskiej Wspólnej Placówki.

W uroczystości wzięli udział przełożeni szczebla centralnego i wojewódzkiego wszystkich działających w Placówce służb z Polski i Czech. Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach reprezentował dyrektor Mariusz Gojny wraz z przedstawicielami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Pan Marcin Zarychta – zastępca dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej odczytał list Szefa KAS skierowany do wszystkich funkcjonariuszy Wspólnej Placówki.

W trakcie uroczystości mundurowi podsumowali działalność Wspólnej Placówki za całą dekadę oraz podpisali protokół z działalności Placówki za 2017 rok. Funkcjonariusze, służący we Wspólnej Placówce, otrzymali listy gratulacyjne w dowód uznania za zaangażowanie oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych na rzecz bezpieczeństwa transgranicznego.

- Współpraca polskich i czeskich służb to realizacja relacji partnerskich na poziomie międzynarodowym. Zapewnienie stabilnych, efektywnych i zrównoważonych finansów publicznych oraz profesjonalne zaangażowanie w realizację zadań na rzecz dobra Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i jej społeczeństwa, skuteczne zwalczanie oszustw i ochrona rynku to niezwykle ważne zadania stawiane nie tylko przed Krajową Administracją Skarbową. W tym szczególnym dniu składam wszystkim funkcjonariuszom Placówki serdeczne podziękowania za każdy dzień rzetelnej i wymagającej poświęceń służby. Z ogromnym szacunkiem odnoszę się do Państwa znaczącego wkładu w zachowanie bezpieczeństwa międzynarodowego. Niech ten wyjątkowy jubileusz będzie dla Państwa powodem do dumy i zadowolenia oraz uczyni codzienną służbę pełną satysfakcji zawodowej – powiedział Mariusz Gojny dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

W tym samym czasie na cieszyńskim rynku zaprezentowały się wszystkie służby, które każdego dnia współpracują ze sobą w Placówce. Mundurowi polskich i czeskich służb prezentowali sprzęt oraz pojazdy, którymi dysponują funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, polskiej i czeskiej Policji oraz czeskich służb celnych. W namiocie KAS zainteresowani mogli zobaczyć zakazane pamiątki z egzotycznych podróży wykonane z gatunków zagrożonych wyginięciem oraz towary podrabiane, ujawnione przez śląską Służbę Celno-Skarbową.

Kilka dni wcześniej, w ramach obchodów 10-lecia powołania Wspólnej Placówki,  mundurowi wszystkich służb zorganizowali 12 kwietnia niezwykły „dzień otwarty". Na zaproszenie funkcjonariuszy przybyli licznie uczniowie i studenci z polskich i czeskich szkół. To była doskonała okazja do zapoznania młodych ludzi z zadaniami realizowanymi przez funkcjonariuszy wszystkich służb współpracujących ze sobą w Placówce.

Wspólna Placówka w miejscowości Chotěbuz rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2008 roku. Wtedy to funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Policji do Spraw Cudzoziemców Republiki Czeskiej rozpoczęli wspólną służbę, polegającą głównie na wymianie informacji dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego i fiskalnego na terenach przygranicznych. Na przestrzeni lat do Placówki dołączyły inne służby - Policja Polska oraz służby celne z Polski i Czech. Placówka w okresie 10-letniej działalności wymieniła kilkadziesiąt tysięcy informacji, przyczyniając się do odzyskania skradzionych pojazdów, maszyn budowlanych i innych przedmiotów skradzionych na terenie jednego, a przewiezionymi na teren drugiego z państw. Dzięki szybkiej i skutecznej wymianie informacji możliwe było zatrzymanie nielegalnych transportów z wyrobami tytoniowymi oraz olejami. Funkcjonariusze Placówki przyczynili się w znaczącym stopniu do rozpracowania przestępczych kanałów dystrybucji i zaopatrzenia w nielegalne wyroby akcyzowe. Efektem końcowym było przechwycenie nielegalnych towarów, zapobiegając w ten sposób wielomilionowym uszczupleniom Skarbu Państwa.