«Powrót

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Fotografia przedstawia uczestników konferencji oraz przemawiającego Wicewojewodę Śląskiego
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach podczas wręczania listów gratulacyjnych
Uczestnicy konferencji podczas jednej z prelekcji

Kosmetyki i zabawki dla dzieci, sprzęty elektryczne, materiały budowlane, urządzenia gazowe i silnikowe, wyroby medyczne, sprzęt AGD, - to tylko niektóre produkty, podlegające europejskim dyrektywom normującym ich jakość i bezpieczeństwo. Blisko 20 instytucji zaangażowanych jest w nadzór nad bezpieczeństwem towarów, które przeznaczone są do użytku.

We wtorek (17.04) w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Inspekcji Handlowej w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz blisko 20 instytucji, które wspólnie z organami KAS sprawują nadzór w obszarze kontroli bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich.  To pierwsze takie spotkanie w skali kraju, którego głównym celem jest zacieśnienie współpracy, wymiana doświadczeń oraz wspólne pochylenie się nad kierunkami przyszłych działań w zakresie nadzoru rynku.

"Każdego dnia funkcjonariusze KAS zatrzymują tysiące towarów, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Silny i efektywny nadzór rynku, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz zapewnienie zasad uczciwej konkurencji jest możliwy tylko w ścisłej współpracy wszystkich instytucji, których zadaniem jest ochrona rynku przed napływem towarów niebezpiecznych" – powiedział Mariusz Gojny, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Nadużycia w obszarze celno-podatkowym sprawiają, że Krajowa Administracja Skarbowa stała się strażnikiem  bezpieczeństwa  i ochrony  rynku. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą legalną działalność ważne jest ograniczenie szarej strefy w zakresie obrotu nielegalnymi towarami, natomiast dla społeczeństwa ważna jest ochrona przed napływem towarów niebezpiecznych dla życia i zdrowia. W obszarze finansowym -  dla budżetu państwa istotne znaczenie ma skuteczny i efektywny pobór należności celnych i podatkowych.