«Powrót

Naukowy zawrót głowy

Naukowy zawrót głowy

Naukowy zawrót głowy

spotkanie pracowników kas z podatnikami
spotkanie pracowników kas z podatnikami
spotkanie pracowników kas z podatnikami
spotkanie pracowników kas z podatnikami
spotkanie pracowników kas z podatnikami
spotkanie pracowników kas z podatnikami

Śląski Festiwal Nauki to wyjątkowe wydarzenie, które zostało zorganizowane przez śląskie uczelnie - Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską, Śląski Uniwersytet Medyczny i Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach - we współpracy z miastem Katowice. W tym roku festiwal zaplanowano między 30 listopada a 2 grudnia. Żodyn fiction – ino science – to hasło tegorocznej edycji festiwalu jednoznacznie potwierdziło, że nauką można się bawić oraz udowodnić, że codzienną pracę badaczy z różnych dziedzin da się przedstawić w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego.

Podczas festiwalu naukowcy dzielili się swoją wiedzą, a także innowacyjnymi wynikami badań oraz ich zastosowaniem w gospodarce i przemyśle. W programie festiwalu znalazły się liczne pokazy, doświadczenia, wystawy, prezentacje i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy: nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, medycznych, nauki o kulturze i fizycznej oraz ze sztuki. Podczas festiwalu zaprezentowano ponad 200 stanowisk tematycznych z niezliczoną ilością pokazów, warsztatów i eksperymentów popularyzujących naukę. Dla odwiedzających festiwal organizatorzy przygotowali ponad 100 wykładów wygłoszonych przez znanych naukowców i ekspertów z różnych dziedzin wiedzy.

Na festiwalu pojawiły się nie tylko uczelnie, ale również wiele znanych instytucji – wśród nich Krajowa Administracja Skarbowa. Podczas festiwalu pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach prezentowali okazy roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, chronionych Konwencją CITES, oraz przykłady niebezpiecznych towarów podrabianych. Eksperci z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach prezentowali te zagadnienia również podczas wykładów tematycznych.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.12.2017 Data publikacji: 05.12.2017 06:51 Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2017 07:35
Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Grażyna Kmiecik
Rejestr zmian