«Powrót

Milionowe oszustwa na zniczach

Milionowe oszustwa na zniczach

Milionowe oszustwa na zniczach

Fotografia przedstawia znicze ustawione na dokumentach podatkowych opatrzonych pieczęcią kontrola celno-skarbowa

Ponad 360 „pustych faktur", fikcyjna sprzedaż i wywóz zniczy do zagranicznych kontrahentów, wyłudzenie zwrotów podatku VAT na blisko 1,4 mln złotych - to efekt kontroli celno-skarbowej w czterech firmach zajmujących się sprzedażą zniczy na Śląsku.

Na trop oszustwa podatkowego wpadli pracownicy Śląskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Katowicach. W toku kontroli celno-skarbowej ujawnili, że jedna ze śląskich firm zajmująca się produkcją i handlem zniczami oraz wkładami parafinowymi posługuje się fikcyjnymi fakturami i składa do urzędu skarbowego nieprawdziwe informacje.

W toku prowadzonego postępowania ustalili, że firma deklarowała sprzedaż do unijnych oraz krajowych kontrahentów, wskazując przy tym co miesiąc kwoty podatku VAT do zwrotu. Jak się okazało powiązani z producentem zniczy krajowi nabywcy również deklarowali sprzedaż do kontrahentów unijnych i występowali do urzędów skarbowych o zwrot podatku VAT.

Przeprowadzone w czterech firmach kontrole celno-skarbowe ostatecznie potwierdziły, że wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów nie miały miejsca lub odbywały się na rzecz bliżej nieokreślonych podmiotów. Ponad 360 wystawionych pustych faktur miało upozorować sprzedaż i wewnątrzwspólnotową dostawę, aby uzyskać prawo do zwrotu podatku VAT. Łączna wartość brutto pustych faktur VAT to prawie 24 mln złotych.

Właściciele firm krajowych posłużyli się fikcyjnymi fakturami przy składaniu do urzędów skarbowych deklaracji podatkowych. W oparciu o nieprawdziwe dane podmioty wnioskowały o zwrot podatku. W chwili obecnej wstrzymano bieżące zwroty podatku VAT na prawie 200 tys. złotych. W wyniku tego oszustwa ustalono, że na czterech podmiotach, zaangażowanych  w nielegalny proceder, ciąży obowiązek zapłaty należnego podatku VAT na blisko 3 mln złotych.

„Puste faktury" to dokumenty wskazujące na czynności, które nie zostały w rzeczywistości wykonane. Podmiot wystawiający pustą fakturę może być zobowiązany do zapłaty wykazanego na niej podatku na mocy art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Wprowadzenie takiego przepisu ma na celu przede wszystkim zapobieganie nadużyciom i oszustwom w zakresie podatku VAT, polegającym na wprowadzaniu do obrotu tzw. „pustych faktur", nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji, które stwarzają ryzyko odliczenia podatku naliczonego po stronie podmiotu otrzymującego taką fakturę.

Z dniem 1 marca 2017 r. powstała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).Utworzenie KAS pozwala na przygotowanie skutecznego systemu wykrywania, zapobiegania i eliminowania przestępstw podatkowych, które przynoszą wielomiliardowe straty dla Skarbu Państwa. Koncentracja zadań, silna analityka i nowoczesne narzędzia informatyczne, ułatwią przepływ informacji w ramach KAS i skuteczną walkę z przestępczością podatkową. Połączenie wiedzy i doświadczenia pracowników Administracji Podatkowej, Kontroli Skarbowej i Służby Celnej, szybki proces wydawania decyzji wymiarowych i skuteczność egzekucji podatkowych gwarantuje zmniejszenie luki podatkowej.

Pliki do pobrania