«Powrót

KAS na spotkaniach z branżą transportową

KAS na spotkaniach z branżą transportową

KAS na spotkaniach z branżą transportową

Funkcjonariusze oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej przy własnym stoisku na Targach  Logistyki, Magazynowania i Transportu LOGITEX 2018.
Funkcjonariusze oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej podczas prowadzonych specjalnych prelekcji tematycznych.
Funkcjonariusze oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej podczas prowadzonych specjalnych prelekcji tematycznych.
Funkcjonariusze oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej przy własnym stoisku na Targach  Logistyki, Magazynowania i Transportu LOGITEX 2018.
Podziękowanie Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach za udział w Targach  Logistyki, Magazynowania i Transportu LOGITEX 2018.

Funkcjonariusze oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej uczestniczyli w Targach Logistyki, Magazynowania i Transportu LOGITEX 2018. Dla odwiedzających targi przygotowali specjalne prelekcje tematyczne o Jednolitym Pliku Kontrolnym oraz efektach wdrożenia systemu monitorowania drogowego przewozu towarów.

W dniach 24-25 kwietnia 2018 roku miała miejsce kolejna edycja Targów, Logistyki, Magazynowania i Transportu LOGITEX 2018 w Expo Silesia w Sosnowcu. Targi odwiedziło prawie 2 tys. osób.

Dla odwiedzających targi stanowisko eksperckie zorganizowała Krajowa Administracja Skarbowa. Wszyscy zainteresowani mieli okazję zapoznać się usługą e-przewóz, która zaprezentowali funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Usługa ta umożliwia realizację obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu do elektronicznego rejestru w systemie SENT. Zgodnie z zapowiedziami systemem monitorowania przewozu zostanie objęty kolejowy przewozów towarów wrażliwych oraz włączenie nowych towarów „wrażliwych". Będą to: produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, które są zagrożone brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

Dla uczestników targów pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach przygotowali obszerną prelekcję dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Wprowadzenie JPK umożliwia podatnikom przekazywanie informacji organom podatkowym w formie elektroniczne. Najważniejszym celem wprowadzenia JPK jest skrócenie czasu kontroli podatkowej. Co więcej system pozwala na łatwe zlokalizowanie tzw. pustych faktur.

Spotkanie z branżą transportową to dla Krajowej Administracji Skarbowej okazja do poznania oczekiwań i opinii o wdrażanych projektach. Współpraca ze środowiskami gospodarczymi oraz znajomość potrzeb klientów pozwala Krajowej Administracji Skarbowej na wprowadzanie innowacji i usprawnień w obsłudze klienta.