Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Organizacja Izby Administracji Skarbowej została określona regulaminem organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Katowicach nadanym przez Dyrektora Izby.
   
  Na czele Izby Administracji Skarbowej stoi Dyrektor powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Ministra Finansów. Kieruje on pracą Izby za pośrednictwem Wicedyrektorów, których powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
   
  Naczelnicy wydziałów i kierownicy innych komórek organizacyjnych, kierują ich pracami na podstawie przyznanych uprawnień, w ramach kompetencji nadanych poszczególnym pionom organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej.
   
  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji, znajdujących się w strukturze organizacyjnej Izby Administracji Skarbowej, określa regulamin organizacyjny Izby Skarbowej w Katowicach.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 24.02.2017 18:09 Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2018 10:44
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka