Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Konta bankowe dla dochodów niescentralizowanych 
   
  Numery rachunków bankowych jednostki budżetowej oraz sum depozytowych z tytułu należności niescentralizowanych, m. in.:  wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów.
   

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  • Dochody budżetowe dotyczące funkcjonowania Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, m.in.:
   • opłaty za wydanie kserokopii / wydruków,
   • należności cywilnoprawne,
   • koszty sądowe zasądzone na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

  68 1010 1212 0010 3622 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów
  • wadia

  57 1010 1212 0010 3613 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego PL

   

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

   

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych

   

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

   

  Rodzaj wpłaty

  Numer konta

  ·         cło,

  ·         podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,

  ·         decyzje i postanowienia,

  ·         mandaty,

  ·         kary pieniężne,

  ·         kary porządkowe,

  ·         kary grzywny,

  ·         koszty postępowania,

  ·         opłaty za udostępnianie danych,

  ·         opłaty za udzielenie zezwoleń,

  ·         deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),

  ·         koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  ·         podatek akcyzowy krajowy,

  ·         podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego

  ·         podatek akcyzowy z tytułu importu,

  ·         podatek od gier,

  ·         podatek od wydobycia niektórych kopalin,

  ·         podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),

  ·         kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,

  ·         należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  ·         opłata paliwowa

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  ·         zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,

  ·         zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,

  ·         z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,

  ·         kaucje,

  ·         opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,

  ·         dopłata do gier hazardowych,

  ·         zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 24.02.2017 13:54 Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2017 07:45
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Michał Kasprzak
  Rejestr zmian