Majątek

  Majątek

  Majątek

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2018, poz. 121 ze zm.) Izba Administracji Skarbowej w Katowicach jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywając nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, uzyskała do nabytych nieruchomości trwały zarząd.

   

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

  – stan na dzień 31.12.2017 r.

   

  Rodzaj

  Wartość brutto

  na dzień 31.12.2017 r.

  Umorzenie na dzień 31.12.2017 r.

  Wartość netto na dzień 31.12.2017 r.

  Grunty

  9 207 731,23

  0,00

  9 207 731,23

  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

  267 162 429,59

  77 225 114,15

  189 937 315,44

  Urządzenia techniczne i maszyny

  54 929 792,40

  48 278 131,85

  6 651 660,55

  Środki transportu

  18 070 709,04

  13 945 283,10

  4 125 425,94

  Inne Środki trwałe

  13 359 961,36

  11 653 819,48

  1 706 141,88

  Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo

  75 237 478,99

  75 237 478,99

  0,00

  Wartości niematerialne i prawne

  2 862 272,65

  2 858 779,99

  3 492,66

  Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo

  8 860 824,23

  8 860 824,23

          0,00

  Środki trwałe w budowie (inwestycje)

  1 259 298,99

  -

  1 259 298,99

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 24.02.2017 12:02 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2018 12:16
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka