Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
   
  MARIUSZ GOJNY
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
   
  JANUSZ KAPICA
  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący Pionem Poboru i Egzekucji
   
  BEATA BAGIŃSKA
  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierująca Pionem Orzecznictwa Podatku od Towarów i Usług, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej, Podatku Akcyzowego, Podatku od Gier i Postępowania Celnego
   
  KARIONA ADAMEK-BIENIA
  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierująca Pionem Zarządzania
   
  JAN PIPER
  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący Pionem Orzecznictwa Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych oraz Nadzoru nad Orzecznictwem
   
  DOROTA SZCZYRBOWSKA
  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierująca Pionem Kontroli, Cła i Audytu
   
  MICHAŁ COFAŁA
  Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący Pionem Informatyki 
   
  SYLWIA SZOT
  Główny Księgowy
  Rejestr zmian