Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2016, poz. 599 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 2137 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-06-02

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Załatwiono spraw

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  4712

  3302

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  396

  366

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz współpracy międzynarodowej SKA-1

  1185

  1376

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz współpracy międzynarodowej SKA-2

  2731

  2694

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  264

  239

  Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  81

  57

  Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  196

  195

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  555

  488

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  542

  467

  Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-1

  26837

  5983

  Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-2

  27291

  5506

  Pierwszy Dział Rachunkowości Podatkowej SER-1

  3101

  2701

  Drugi Dział Rachunkowości Podatkowej SER-2

  3295

  2936

  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych  SKK

  746

  139

  Dział Podatku Akcyzowego i Gier 3859 3775

  Wytworzył: Renata Dzióbek

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2015 Data publikacji: 08.07.2015 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2017 13:07
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian