Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 800 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2019-01-01 do 2019-02-28

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Załatwiono spraw

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1

  2655

  2028

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  166

  152

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz współpracy międzynarodowej  SKA-1

  124

  132

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz współpracy międzynarodowej SKA-2

  524

  596

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  99

  114

  Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  15

  13

  Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  18

  15

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  261

  217

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  191

  243

  Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-1

  17968

  2155

  Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-2

  16930

  2421

  Pierwszy Dział Rachunkowości Podatkowej SER-1

  672

  439

  Drugi Dział Rachunkowości Podatkowej SER-2

  1086

  824

  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych  SKK

  176

  12

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2015 Data publikacji: 08.07.2015 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2019 11:41
  Autor: Renata Dzióbek Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian