Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   

  Procedury i terminy określają następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1201),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 2137 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2018-01-01 do 2018-03-31

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Załatwiono spraw

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej

  SOB-1

  4486

  3599

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI

  281

  255

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz współpracy międzynarodowej SKA-1

  284

  1009

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz współpracy międzynarodowej SKA-2

  1305

  1309

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM

  281

  226

  Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2

  26

  14

  Pierwszy Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-1

  64

  57

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1

  222

  526

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2

  338

  336

  Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-1

  19635

  3550

  Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-2

  18368

  4083

  Pierwszy Dział Rachunkowości Podatkowej SER-1

  1535

  1247

  Drugi Dział Rachunkowości Podatkowej SER-2

  1710

  1526

  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych  SKK

  175

  65

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2015 Data publikacji: 08.07.2015 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2018 08:34
  Autor: Renata Dzióbek Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian