«Powrót

Wpłaty podatku akcyzowego do deklaracji uproszczonych dot. samochodów osobowych.

Wpłaty podatku akcyzowego do deklaracji uproszczonych dot. samochodów osobowych.

Wpłaty podatku akcyzowego do deklaracji uproszczonych dot. samochodów osobowych.

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017r. w sprawie nowych wzorów deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z 2017r. poz.1757) z dniem 1 października 2017r. wprowadzono nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego j.n.

 • dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych - AKC-U/A,
 • dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych - AKC-U/S.

W związku z powyższym w bankowości internetowej zostały dodane nowe rodzaje formularzy możliwe do wyboru na formularzu „Przelew do US":

 • AKC-U/A,
 • AKC-U/Aw (deklaracja wielopozycyjna),
 • AKC-U/S,
 • AKC-U/Sw (deklaracja wielopozycyjna).

Zatem wpłaty podatku akcyzowego z w/w tytułów dokonywane od 01.10.2017r. na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr:

84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

powinny zawierać wskazanie:

 • w polu "Symbol formularza lub płatności":  AKC-U/S lub AKC-U/Sw.
 • w polu „Okres": typ okresu  J – dzień – data powstania obowiązku podatkowego tj. data przekroczenia granicy (np. 1 październik 2017r. zapisany jako 17J0110).  W przypadku deklaracji wielopozycyjnej tj. zawierającej wiele samochodów wpisana winna zostać najwcześniejsza data powstania obowiązku podatkowego z deklaracji.
 • w polu „NIP lub identyfikator uzupełniający wpłacającego" - właściwy identyfikator podatnika tj.:
 • NIP – dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą
 • PESEL – dla podatnika nie prowadzącego działalności gospodarczej

Tylko właściwie opisane wpłaty umożliwiają automatyczne ich rozliczenie. Dzięki temu proces uzyskiwania dokumentu " Potwierdzenie zapłaty akcyzy" na portalu PUESC zostanie znacznie przyspieszony.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 13.12.2017 Data publikacji: 13.12.2017 08:59 Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2017 08:59
Autor: Sylwia Pietrzak Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian