«Powrót

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

 
W dniu 17 stycznia br. została opublikowana  ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137), która wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2018 r.  Ustawa wprowadza regulacje w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.
 
W celu ułatwienia prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej dla podmiotów został opracowany "Poradnik przedsiębiorcy.Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich" (link otwiera plik pdf, 2 MB  w portalu).
 
Jednocześnie należy podkreślić, że ww. poradnik nie zastąpi obsługi prawnej i nie stanowi podstawy do inicjowania określonych działań czy też czynności procesowych. Ponadto ww. poradnik nie stanowi interpretacji prawa podatkowego, o której mowa w art. 14a i 14b ustawy Ordynacja podatkowa. Podmiot może wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa.
 
W związku z koniecznością  dokonania zmian aktów wykonawczych  wydanych na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ww. poradnik będzie sukcesywnie aktualizowany.

Pliki do pobrania