«Powrót

PIT za 2017 r. bez rozliczenia przez płatnika

PIT za 2017 r. bez rozliczenia przez płatnika

PIT za 2017 r. bez rozliczenia przez płatnika

 

W 2018 r. płatnik nie złoży zeznania za podatnika. Osoby, które dotychczas korzystały z tego rozwiązania mogą wybrać rozliczenie przez urząd skarbowy i złożyć wniosek PIT-WZ. Na dotychczasowych zasadach można natomiast skorzystać z rozliczenia przez organ rentowy – z tego rozwiązania korzysta wielu emerytów i rencistów.

W marcu 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchylające przepis art. 37 ustawy regulujący roczne obliczenia podatku przez płatnika. W związku z tym od dochodów osiągniętych od początku stycznia 2017 r. płatnicy nie będą sporządzać za pracowników rozliczenia rocznego PIT-40. Każdy pracownik, który otrzyma informację PIT-11 będzie mógł:

  • podjąć decyzję o samodzielnym sporządzeniu zeznania podatkowego na podstawie otrzymanej od pracodawcy informacji PIT-11 i wysłać zeznanie (np. elektronicznie) do urzędu skarbowego,

lub

  •  wypełnić do 16 kwietnia wniosek PIT-WZ, który jest wnioskiem o sporządzenie zeznania podatkowego, wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Wniosek PIT-WZ podatnik może złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

Z rozliczenia przez płatnika korzystała niewielka grupa podatników. W składanych w 2017 r. zeznaniach za 2016 r. w ten sposób do urzędów skarbowych na terenie województwa śląskiego wpłynęło mniej niż 2% zeznań.

Na dotychczasowych zasadach można natomiast skorzystać z rozliczenia przez organ rentowy. Taką formę rozliczenia wybiera bardzo wielu emerytów i rencistów, za których obowiązek złożenia zeznania wykonuje ZUS i KRUS. W ubiegłym roku z rozliczenia przez organ rentowy skorzystało ponad 650 tysięcy osób, to ¼ wszystkich podatników.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 14.12.2017 Data publikacji: 14.12.2017 13:55 Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017 13:57
Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
Rejestr zmian