Zasady etyki

    Zasady etyki

    Zasady etyki

    Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. Nr 93, poz. 953) wyróżnia zasady służby cywilnej(§ 1 zarządzenia), rozumiane jako reguły prawidłowego funkcjonowania tej służby, oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej (§ 13 zarządzenia), nakierowane bardziej na ochronę wartości, które leżą u podstaw systemu polskiej służby cywilnej.
     
     
    Wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej jest to otwarty katalog zasad określony w rozdziale I zarządzenia. W zarządzeniu przedstawia się zasady służby cywilnej (§ 2- 10 zarządzenia) poprzez wskazanie w sposób ogólny i przykładowy implikacji zasad w sferze właściwego i godnego zachowania się członka korpusu służby cywilnej podczas wykonywania zadań.
     
    ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ
    • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej
    • zasada ochrony praw człowieka i obywatela
    • zasada i bezinteresowności
    • zasada jawności i przejrzystości
    • zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej
    • zasada profesjonalizmu
    • zasada odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania
    • zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
    • zasada otwartości i konkurencyjności naboru
     
    Zasady etyki korpusu służby cywilnej (§ 13 zarządzenia), są nakierowane na ochronę wartości, które leżą u podstaw systemu polskiej służby cywilnej. Nie mogąpozostawać w oderwaniu od podstawowych zasad korpusu, w szczególności wyrażonych w Konstytucji, i nie mogą również nie brać pod uwagę ogólnych norm moralnych, jak i standardów zachowań w korpusie już uznanych za właściwe.
     
    ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
    • zasada godnego zachowania
    • zasada służby publicznej
    • zasada lojalności
    • zasada neutralności politycznej
    • zasada bezstronności
    • zasada rzetelności
    bip

    Informacje o publikacji dokumentu

     
    Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 11:13 Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2018 10:21
    Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Manuela Hombek
    Rejestr zmian