Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) ALEKSANDRA SZYSZKA-ZIELIŃSKA

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) ALICJA JURECKA

  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2)  ŁUKASZ GOGOLA

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 07:07 Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2018 10:26
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian