Telefony

  Telefony

  Telefony

  Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
  tel.:   32 358-16-00
           32 358-17-00
  FAX:  32 358-17-51

  Sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego 32 35-81-681
  Zaświadczenia 32 35-81-608
  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 32 35-81-704
  Postępowania podatkowe: w podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych 32 35-81-735
  32 35-81-736
  32 35-81-737
  32 35-81-738
  Spadki i darowizny 32 35-81-753
  Kasy fiskalne 32 35-81-696
  Rachunkowość podatkowa 32 35-81-650
  32 35-81-651
  32 35-81-755
  32 35-81-649
  32 35-81-663
  32 35-81-781
  32 35-81-647
  32 35-81-665
  32 35-81-667
  32 35-81-668
  Sprawy karno – skarbowe 32 35-81-741
  32 35-81-752
  Kontrola podatkowa 32 35-81-726 
  32 35-81-733 
  32 35-81-734
  32 35-81-724
  32 35-81-725
  32 35-81-766
  32 35-81-767
  Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT) 32 35-81-653
  Sprzedaż nieruchomości 32 35-81-655
  Dochody zagraniczne 32 35-81-761
  Podatek z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (kapitały pieniężne) 32 35-81-761
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zasady ogólne) 32 35-81-652
  Karta podatkowa 32 35-81-729
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (ryczałt) 32 35-81-760
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (podatek liniowy) 32 35-81-652
  Płatnik 32 35-81-760
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 32 35-81-654
  Podatek od towarów i usług (VAT):  
  zwrot podatku VAT 32 35-81-703
  transakcje wewnątrzwspólnotowe VAT 32 35-81-683
  transakcje krajowe VAT 32 35-81-702
  32 35-81-701
  32 35-81-699
  Egzekucja administracyjna 32 35-81-764
  32 35-81-691
  32 35-81-695
  32 35-81-690
  32 35-81-692
  32 35-81-695
  32 35-81-694
  32 35-81-770
  32 35-81-692
  32 35-81-710
  32 35-81-711
  32 35-81-707
  32 35-81-709
  32 35-81-712
  Postępowania podatkowe:    
  Podatek akcyzowy  32 35-81-773
  32 35-81-774
  Postępowania podatkowe (VAT) 32 35-81-713
  32 35-81-714
  32 35-81-715
  32 35-81-749
  32 35-81-754
  Postępowania podatkowe w zakresie podatków dochodowych (z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości – SN) 32 35-81-731
  32 35-81-730
  32 35-81-729
  32 35-81-727
  Postępowania podatkowe w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (raty, odroczenia, umorzenia)  32 35-81-717
   32 35-81-718
  Rejestracja i identyfikacja podatników 32 35-81-604
  32 35-81-605
  32 35-81-639
  32 35-81-740
  32 35-81-743
  32 35-81-780
  Obsługa wniosków o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów  (zeznań, deklaracji) 32 35-81-608
  32 35-81-697
  Potwierdzanie profili zaufanych 32 35-81-780
  Wnioski VZM o zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane 32 35-81-653
  Stanowisko kancelaryjne 32 35-81-633

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 12:16 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2018 13:55
  Autor: Cecylia Sopot Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian