Telefony

  Telefony

  Telefony

  Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie

  tel.:   34 378-61-00
  FAX:  34 361-95-02

  Sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego 343786117
  Zaświadczenia 343786411;405
  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 343786404;411
  Spadki i darowizny 343786404;224
  Kasy fiskalne 343786227
  Rachunkowość podatkowa 343786320;301;302;306
  Sprawy karno – skarbowe 343786217
  Kontrola podatkowa 343786311;312
  Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT) 343786410
  Sprzedaż nieruchomości 343786222
  Dochody zagraniczne 343786209
  Podatek z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (kapitały pieniężne) 343786405
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zasady ogólne) 343786219;222
  Karta podatkowa 343786223
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (ryczałt) 343786219;222
  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (podatek liniowy) 343786219;222
  Płatnik 343786221
  Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 343786221
  Podatek od towarów i usług (VAT) 343786211;226
  Egzekucja administracyjna 343786121;101-103;             106-114
  Postępowania podatkowe 343786326;328
  Rejestracja i identyfikacja podatników 343786416;457
  Obsługa wniosków o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów  (zeznań, deklaracji) 343786405;222;219
  Potwierdzanie profili zaufanych 343786404;411
  Wnioski VZM o zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane 343786405
  Stanowisko kancelaryjne 343786412

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 11:58 Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2018 11:34
  Autor: Agnieszka Łatacz Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian